ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน และพกส.

13 พฤษภาคม 2562 : เข้าชม 280 ครั้ง

เอกสารแนบ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน และพกศ.