ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน และพกศ.

31 พฤษภาคม 2562 : เข้าชม 468 ครั้ง

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน และพกศ.