ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง, ผู้ช่วยทันตกรรมและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

27 กุมภาพันธ์ 2563 : เข้าชม 102 ครั้ง

เอกสารแนบ : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง, ผู้ช่วยทันตกรรมและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป