วิธีสังเกตอาการโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นง่ายๆ ตามหลัก F.A.S.T.

4 กันยายน 2562 : เข้าชม 110 ครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=O7MRB-dXjEc