ประชาสัมพันธ์ : โรงพยาบาลส่องดาว


ดาวน์โหลดเอกสาร: โรงพยาบาลส่องดาว


ประกาศรับสมัครงาน: โรงพยาบาลส่องดาว

รูปภาพกิจกรรม : โรงพยาบาลส่องดาว

รับประเมิน Re-acc HA&DHSA...

12 กันยายน 2562 : เข้าชม 22 ครั้ง

กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ...

22 สิงหาคม 2562 : เข้าชม 17 ครั้ง

อบรมและซ้อมแผนอัคค...

1 กรกฎาคม 2562 : เข้าชม 26 ครั้ง

ติดต่อสมาคม

  • ที่อยู่:87 หมู่ 9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

  • เบอร์โทร:042-786030

  • Email: admin@songdaohospital.go.th

Follow Us