" เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ทีมงานมีสุข ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม "

อาคารที่ตั้ง

ที่ตั้ง

  • ที่อยู่: 87 หมู่ 9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
  • โทรศัพท์:042-786026
  • Email: admin@songdaohospital.go.th